AVG privacy wet

authoriteit persoonsgegevens

Sinds 25 mei 2018 vallen namen, emailadressen, telefoonnummers onder persoonsgegevens en daarmee onder de nieuwe AVG-wet (maar ook een pasfoto, vingerafdrukken, IP-adressen en gegevens die een waardering geven over een persoon, bijvoorbeeld iemands IQ).

Je mag dus pas iets met een telefoonnummer en mailadres doen als de eigenaar hiervan heeft aangegeven wat er mee mag gebeuren. En zelfs oude, niet gekwalificeerde databases bezitten mag niet meer. Potentiële klanten telefonisch of per e-mail benaderen mag niet zomaar meer, zonder specifieke toestemming.

Niet alle openbare gegevens mag je gebruiken. Dat gegevens te vinden zijn op LinkedIn of op een website, wil nog niet zeggen dat je ze ook mag gebruiken. Gegevens op een website, zijn meestal bedoeld zodat klanten deze kunnen gebruiken om contact op te nemen, maar niet om gebeld te mogen worden zodat ze zelf ergens klant kunnen worden. 

Je mag dus pas iets met een telefoonnummer en e-mailadres doen als de eigenaar hiervan heeft aangegeven wat er mee mag gebeuren. Nieuwe klanten telefonisch benaderen en door middel van e-mail mag niet zomaar meer.

De AVG-privacy wet zorgt voor beperking om in contact te komen met potentiële klanten, maar ook voor kansen. Wil je deze kansen bespreken? Neem dan contact op.