Leads en prospects

IMG_2474.jpg

Leads en prospects worden vaak door elkaar gebruikt en toch is er wel degelijk een verschil. Tenminste voor ons. Binnen de LeadIn salesfunnel vormen ze belangrijke fases.

Een klanttraject begint binnen LeadIn met de totale doelgroep, uitgedrukt in aantal functies, mensen (mogelijk verdeeld in bedrijfsgrootte, sector, regio etc). De contactfase vormt het bereikte klantengroep binnen de doelgroep.

De verkoopfase daarna is de lead-fase en is een gekwalificeerd onderdeel van de sales funnel. Er ontstaat een spoor en potentiële klant met interesse voor, waarbij de communicatie positief is en informeel. Eigenlijk is een lead een spoor naar een potentiële klant. De twee prospect fases daarna ontstaan als er een aanbod is gedaan (offerte) en is besproken. De een-na-laatste fase voor een order is afstemmende en niet meer inhoudelijk.

Een prospect In het proces van lead tot klant zit een fase van overtuiging. De potentiële klanten met serieuze interesse zijn de prospects. Een leads zijn de sporen die naar deze prospects kunnen leiden. Meestal moeten er flink wat leads worden opgevolgd voordat er interessante prospects uit voort komen.

 
Nederlandse markt

doelgroep

De potentiële markt is een onderdeel van de totale markt, en daar ligt ook onze start. Hoe groot is de totale markt voor jouw product of dienst? Als je die weet, kan je reëele ambities maken.

LeadIn analyseert de markt en ontwikkelt de doelgroep met het aantal te bereiken, te targeten mensen. Op basis van deze doelgroepanalyse bepalen we welke groep het meest waarschijnlijk ‘your product’ gaat kopen.

DMU matrix

Contacten

De bereikte doelgroep noemen wij ‘contacten’. De LeadIn contact conversie is enorme hoog en gemiddeld zo’n 20%.

De contacten zijn de DMU-matrix binnen bedrijven en/of sectoren - afhankelijk van de doelgroep keuze.

You are out of business if you don’t have a prospect!
— Zig Zagler