Privacy policy

Tijdens je bezoek aan deze internetsite kan Online Marketing Fabriek persoonsgegevens verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan jou) als indirect. Online Marketing Fabriek zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Dit Privacy Statement bevat informatie over de doeleinden die Online Marketing Fabriek bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u de rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking

Online Marketing Fabriek verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor jou van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door jou verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met je op te nemen, bijvoorbeeld om je te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite.

Gevoelige informatie

Online Marketing Fabriek tracht niet via deze internetsite gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin Online Marketing Fabriek wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal je vooraf om toestemming worden verzocht. Wij wijzen erop dat je door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan Online Marketing Fabriek instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens

Cookies

Online Marketing Fabriek kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op de harde schijf plaatst. Je kan het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Zie ook de ‘cookies’ beschrijving, onderaan op deze website.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Heb je vragen en/of opmerkingen over het privacybeleid?